Fundacja Arka

Bydgoszcz

PROGRAM KONFERENCJI

24 XI, CZWARTEK

800-900

 

900-930

Rejestracja uczestników

 

Otwarcie konferencji

 

                              

SESJE WYKŁADOWE

 

SESJA I: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WSPARCIA

 

930 – 1115

 

Sala Audytoryjna Innowacyjnego Forum Medycznego

Prowadzący:            prof. Alina Borkowska

                             dr Marcin Jaracz

 

930 -950

 

 

950- 1010

 

 

1010-1030

 

 

 

1030-1050

 

1050-1115

Wsparcie dla chorych i ich rodzin w okresie leczenia przeciwnowotworowego

mgr Bożena Winch, Warszawa

 

Lęk i depresja u chorych na nowotwory

prof. Alina Borkowska, Bydgoszcz

                                               

Opioidofobia jako przykład lęku chorego przed leczeniem – jak chory może sobie z nim radzić i jak lekarz może mu w tym pomóc

dr Michał Graczyk, Bydgoszcz

 

Racjonalna Terapia Zachowania jako narzędzie dla lekarza i chorego w radzeniu sobie z lękami w okresie leczenia przeciwnowotworowego

dr Agnieszka Kałwa, Warszawa

               

Dyskusja

 

1115-1145 Przerwa kawowa

 

 

 

SESJA II:  DUCHOWE ASPEKTY WSPARCIA

 

1145 – 1330

 

Sala Audytoryjna Innowacyjnego Forum Medycznego

Prowadzący:            dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

                              ks. dr Szymon Gołota

 

1145-1205 

 

 

1205-1225

 

 

 

1225-1245

 

 

 

1245-1305

 

 

1305-1330

Dlaczego wsparcie duchowe udzielane przez lekarzy i pielęgniarki choremu na nowotwór się opłaca?

dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK, Bydgoszcz

               

Jak pomoc choremu wykorzystywać jego zasoby duchowe w podejmowaniu decyzji co do leczenia i w mierzeniu się z niepewnościami

ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII, Kraków

 

 

 

Ocena potrzeb duchowych i religijnych – praktyczne uwagi dla lekarza i pielęgniarki oraz chorego i jego bliskich

dr Michał Wiechetek, Lublin

 

 

Lęk przed śmiercią - specyfika wsparcia udzielanego przez kapelana szpitalnego

ks. dr Szymon Gołota, Bydgoszcz

                                              

Dyskusja

                               

1330-1430 Przerwa obiadowa

 

SESJA II:  MEDYCZNE ASPEKTY WSPARCIA

 

1430– 1530

Centrum Onkologii – Sala Audytoryjna Innowacyjnego Forum Medycznego

Prowadzący:            dr hab. Krzysztof Roszkowski

                              dr Agnieszka Żyromska

 

1430-1450 

 

 

1450-1510

 

 

 

1510-1530

 

 

1530-1555

Kierunki poszukiwania nowych terapii i form wsparcia medycznego w onkologii

dr hab. Dariusz Iżycki, prof. UMP, Poznań

 

Powikłania po radioterapii – najczęstsze objawy wczesnych i późnych powikłań popromiennych, możliwości zapobiegania i leczenia

dr Agnieszka Żyromska, Bydgoszcz

 

 

 

Wsparcie dla wyleczonych z choroby nowotworowej lub będących w długotrwałej remisji

dr Monika Rucińska, Olsztyn

 

Dyskusja

 

1555-1610 Przerwa kawowa

 

 

 

SESJA IV: WSPARCIE OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

1610– 1700 

Centrum Onkologii – Sala Audytoryjna Innowacyjnego Forum Medycznego

Prowadzący:            dr Marcin Jaracz

                             dr Agnieszka Kałwa

 

1610 – 1620

 

 

1620-1630

 

 

 

1630-1640

 

 

 

1640-1650

Wizja nowej kapelanii-odwróconej logiki

Jarosław Mikuczewski SJ, Kraków

Żywienie pozajelitowe prowadzone w warunkach domowych u chorych na zaawansowaną chorobę nowotworową

Katarzyna Różycka, Bydgoszcz

 

Fizjoterapia w leczeniu bólu u chorych operowanych z powodu nowotworów
głowy i szyi

Patryk Kawczyński, Bydgoszcz

Kres życia widziany oczami chorego na nowotwór

Paweł Flisiński, Bydgoszcz

 

 

PANELE DYSKUSYJNE

PIĄTEK – 25. XI. 2015

 

PANEL I: KONSYLIA ONKOLOGICZNE

 

1000 – 1130 

Sala konferencyjna w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARIS

Moderator Panelu:  Redaktor Sława Skibińska-Dmitruk

 

PROBLEM:

 

CEL DYSKUSJI:

 

PANELIŚCI:

Czy i jak można usprawnić funkcjonowanie konsyliów z korzyścią zarówno dla chorych jak i lekarzy?

 

Wymiana doświadczeń pacjentów i lekarzy dotyczących działania konsyliów onkologicznych.

 

Prof. dr hab. Wojciech Zegarski, dr Bożena Kawiecka-Dziembowska, dr Monika Rucińska, , dr Karolina Osowiecka, lek. med. Katarzyna Witkowska

 

1130-1230 Przerwa kawowa z występem artystów związanych z Fundacją Arka Bygoszcz

 

 

 

PANEL II: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

1130 – 1430 

Sala konferencyjna w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARIS

Moderator Panelu:  Redaktor Sława Skibińska-Dmitruk

 

PROBLEM:

 

 

CEL DYSKUSJI:

 

 

 

PANELIŚCI:

Czy i jak można wzbogacić ofertę organizacji pozarządowych by lepiej odpowiadały potrzebom pacjentów?  

 

Zapoznanie się z aktualnymi ofertami wsparcia proponowanymi przez organizacje pozarządowe zajmujące się pacjentami onkologicznymi. Wyłonienie obszarów potrzeb pacjentów, które nie są objęte ofertą wspierającą.

 

Panel otwarty (do udziału w dyskusji zaproszeni są obecni na konferencji przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i organizacji pacjenckich)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

            Pani Prezes Barbara Olszewska, Fundacja Arka Bydgoszcz

            Pani Paulina Sankiewicz, Fundacja Arka Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska, Collegium Medicum, Bydgoszcz

mgr Jan Mieszkowski, Collegium Mediucum, Bydgoszcz

            prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski, Centrum Onkologii, Bydgoszcz

            dr inż. Piotr Muzyczuk, Centrum Onkologii, Bydgoszcz

 

 

KOMITET NAUKOWY:

            prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska

            prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska   

            prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

ks. dr hab. Andrej Muszala, prof. UMK

dr hab. n. med. Dariusz Iżycki, prof. UMP                   

dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski

dr n. med. Bożena Kawiecka-Dziembowska

ks. dr n. o zdr. Szymon Gołota

dr. n. med. Marcin Jaracz

dr n. med. Agnieszka Żyromska

dr n. med. Monika Rucińska

WSPIERAJĄ NAS

Tyle osób nas odwiedza

Dziś 161

Wczoraj 317

W tym tygodniu 478

W tym miesiącu 5373

Wszystkie wizyty 1297980

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Fundacja Arka na Facebooku

Fundacja Arka na Facebooku

Znajdź w tym portalu